President

Rektor

Prof.Dr. Metin ORBAY
President

Place of Birth: Kaman / KIRŞEHİR

Educational Status:

DEGREE
DEPT./PROGRAM
UNIVERSITY
YEAR
BA
Education Faculty,
Physics Teaching
Ondokuz Mayıs University
1994
MSc
Education Faculty,
Fizik Eğitimi
Ondokuz Mayıs University
1996
PhD
Faculty of Arts and Sciences,
Atomic and Molecular Physics
Ondokuz Mayıs University
2000
Assoc. Prof.
Natural Sciences and Mathematics,
Atom ve Molekül Fiziği
Inter-University Board
2004
Professor
Education Faculty,
Science Education
Amasya University
2009

Foreign Language: English
* METU SFL English Proficiency Exam, 1999
* Ondokuz Mayıs University, Foreign Language Education, Research and Application Center (OYDEM), 1998-1999
* InterUniversity Commitee Language Exam

Master Thesis:
Serbest Elektron Laser için Klasik ve Kuantum Mekaniksel Kazanç Hesaplamaları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.

PhD Thesis:
The Theory of electric multipole moments and applications to some diatomic molecules, Ondokuz Mayıs University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 2000.

GÖREV ÜNVANI GÖREV YERİ YIL
Arş. Gör. Amasya Eğitim Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
1994-2000
Yrd. Doç. Dr. Amasya Eğitim Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2000-2005
Doç. Dr. Amasya Eğitim Fakültesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2005-2006
Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi 2006-2009
Prof. Dr. Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi 2009-Devam ediyor.

 

Akademik ve İdari Görevler
2001-2010 Amasya Eğitim Fakültesi,
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
2001-2004 Amasya Eğitim Fakültesi,
İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı
2005-2010 Eğitim Fakültesi,
İlköğretim Bölüm Başkanlığı
2006-Devam ediyor Bilim ve Sanat Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği
Macit Zeren Fen Lisesi Bilim Kurulu Üyeliği
Eğitim Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurul Üyeliği
Merzifon M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyeliği
2008-Devam ediyor Farabi Kurum Koordinatörlüğü
2009-Devam ediyor Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2010-Devam ediyor Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 

Son bir yılda verdiği lisans dersleri:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz Temel Fizik I (Mekanik) 4 0 125
Temel Fizik Laboratuvarı I 0 2 55
Bilgisayara Giriş I 2 2 175
Bahar Temel Fizik II (Elektrik) 4 0 50
Temel Fizik Laboratuvarı II 0 2 55
Astronomi 2 0 65
Modern Fizik 2 0 55
Bilgisayara Giriş II 2 2 105

Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

Doktora Tezi: Salih Değirmenci, "Evaluation of two-center overlap integrals using Slater type orbitals in terms of Bessel type orbitals", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 2008.

Ödüller:

SCI ve SCI-Expanded kapsamında taranan dergilerde yayınlanan çalışmalardan dolayı,

 • TÜBİTAK Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü,
 • Amasya Üniversitesi Başarı Plaketi

Hakemlik Yaptığı Bazı Dergiler:

i) Uluslararası Dergiler

 • Journal of Computational Chemistry (SCI)
 • International Journal of Physical Sciences (SCI-Expanded)
 • Zeitschrift für Naturforsch A (SCI)
 • World Applied Sciences Journal (ISI)
 • Scientific Research and Essay (SCI-Expanded)
 • Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education

 ii) Ulusal Dergiler

 • Journal of Turkish Science Education (TUSED)
 • Pegem Journal of Education and Instruction
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi
 • Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi