Directorate of Student Affairs

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, akademik takvime bağlı olarak, öğrenci, akademik, idari personel ve velilere doğru ve eksiksiz bilgiyi zamanında iletmek ve diğer kurumlarla ilgili yazışmaların yapılarak iletişimin sağlanması çalışmalarını özveriyle sürdürmektedir.
Eylül ayında Üniversitemizi kazanan önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla akademik yıl başlar. Daha sonra eski öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri yapılır.
Her öğrencinin bir akademik danışmanı vardır. Öğrenciler herhangi bir sorunu olduğunda önce danışmanından yardım alır. Bölüm sekreterleri, danışman, öğrenci ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlar. Yazışmaları ve evrakların zamanında ilgili yerlere ulaştırılmasını yürütür.
Akademik takvim ve buna bağlı olarak kaydı silinecek ve mezun öğrencilerin belirlenmesi, öğrenci ve not listelerinin arşivlenmesi, istatistikler, öğrenci belgesi, transkript, sınav listelerinin ve transkript dökümlerinin hazırlanması işlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.
Bahar döneminde önlisans ve  lisans öğrencilerin kayıt yenilemeleri yapılır. Yeni alınacak öğrenciler için kontenjan talepleri toplanır, Üniversite Senatosunca belirlenen yeni açılacak bölümler ve diğer işlemlerle ilgili periyodik hazırlıklar yapılır.