General Secretary


2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetimin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.Etkin koordinasyon

Performansa dayalı değerlendirme

Sağlıklı iletişim

Uyumlu ekip çalışması

Sürekli gelişme ve geliştirme

Kurumsal sahiplenme ve özveri

Sorumluluk

Hesap verebilme

Şeffaflık