Directorate of Computing

  • Eğitim ve araştırma hizmetlerine yönelik olarak bilgisayar hizmeti sunmak,
  • Kampüslerimizde iletişim altyapısını (elektronik ağ yapısını ) oluşturup, işletmek ve yönetmek,
  • Üniversitemizin idari hizmetlerine bilgisayar yazılım ve kullanım desteği vermek,
  • Öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgisayar kullanım olanağı sağlamaktır.