Assistants to the President


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Adı Soyadı: FEDA ÖNER

Doğum Tarihi: 04 Mart 1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Fizik/Nükleer Fizik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fizik/Nükleer Fizik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

 

Yıl

Arş.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1989-1990

Arş.Gör.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1991-1996

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997-2006

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2006-2010

Doç. Dr.

Eğitim Fakültesi, Amasya Üniversitesi

2010-

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1-      Van Gölü Ve Çevresinde Radyoaktif Tarama ve Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkisi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu projesi. Ortak proje yürütücüsü, Araştırmacı, 1991. 

 

2-      Çok Atomlu Moleküllerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi İle Hesaplanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projesi (AE-011). Araştırmacı, 1997.

 

3-      Moleküllerin Elektrik ve Manyetik Multipol Momentlerinin Hesaplanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Projesi (AE-014).Araştırmacı, 1998.

 

4-      Hartree-Fock-Roothan (HFR) Denkleminin Çözümünde Ortaya Çıkan Çok Merkezli Moleküler İntegrallerin  Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplamaları.TÜBİTAK-BAYGNATO-PC Araştırma Bursu Projesi (Ref.No:171/383). Araştırmacı, 2001.

 

5-      Slater Atom Orbitali Bazında HFR Yaklaşıklığını Kullanarak Elektrik Multipol Momentlerin ve Spektroskobik Parametrelerin Hesaplanması. TÜBİTAK-BAYGNATO-PC Araştırma Bursu Projesi (83711865). Araştırmacı, 2002.

 

6-      MEB Amasya İli Belediye Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okullarının 4-8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Fen Bilgisi Derslerine Bakış Açısının İncelenmesi (AE.030).Ondokuz Mayıs ÜniversitesiProjesi. Proje Yürütücüsü, 2004.

 

7-      Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu              TUBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi.Kurs Öğretim Elemanı, 2007.

 

8-      Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Kursu. TUBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Planlayıcısı ve Kurs Öğretim Elemanı, 2008.

 

9-      Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve Eğitimi Kursu.TUBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı, 2009.

 

10-  Üstün Yeteneklilerin Öğretmenleri İçin Bilimsel Araştırma Yapabilme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma Kursu. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı, 2009.

 

11-  Tokat İlinde Yeşilırmak ve İçme Sularındaki Radon Gazı Ölçümleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projesi (No.2009-28), Araştırmacı, 2009.

 

12-  Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı, Şubat 2010.

 

13-  Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç Gereçlerle Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı, Haziran 2010.

 

14-  Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı, 29 Haziran-9 Temmuz 2010.

 

15-  Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyini Geliştirme Çalışması. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Proje Yürütücüsü. 31/01/2011-06/02/2011.  

 

 

16-  Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen ve Doğa Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Üniversitesi ile Amasya MEB Projesi. Kurs Öğretim Elemanı. 07/02/2011-12/02/2011.  

17-  Van Gölü ve Çevresinde Radon Gazı Araştırmaları. Yüzüncü Yıl üniversitesi Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı. Araştırmacı. Aralık 2010-

 

 

İdari Görevler :

1-      Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı: 1998-2000.

2-      Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı: 1998-2004.

3-      İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: 2010-.

4-      Amasya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 20/09/2010-.

5-      Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fakülte  Kurulu Üyeliği: 19/10/2010-

6-      Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fakülte  Yönetim Kurulu Üyeliği: 30/11/2010-

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 

1-      Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)' e üyelik, (www.arbis.tubitak.gov.tr).  

2-     MEB Amasya Bilim ve Sanat Merkezi. Merkez danışma kurulu üyeliği.

3-     Amasya Macit Zeren Fen Lisesi. Bilim Kurulu Üyeliği.

 

Hakemlik Yaptığı Dergiler

 

i) Uluslararası Dergiler

 

1-      Radiation Physics and Chemistry (SCI)

2-      International Journal of Library and Information Science(IJLIS). EDITORIAL BOARD 2010-

3-      African Journal of Food Science and Technology (AJFST).

4-      Bilim Kurulu Üyeliği: 7Th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure (November 27-29, 2008) Lisbon-PORTUGAL

5-      International Journal of Water Resources and Environmental Engineering.

6-      Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology.

 

ii) Ulusal Dergiler

 

1-      Hakem Kurulu Üyeliği: Journal of Turkish Science Education (TUSED), ISSN:1304-6020, 2009-.

2-      Bilim Kurulu Üyeliği: I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, (13-15 Haziran 2007).

 

 

Ödüller :

  1. TÜBTİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü.
  2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. I. Yiğitoğlu,  F. Öner, H. A.Yalim, A. Akkurt, A. Okur and A.Özkan. Radon Concentrations in Water in The Region of Tokat City in Turkey. Radiation Protection Dosimetry. Vol.142., No.2-4., pp.358-362 (2010).

 

A2. Öner F,Mamedov, B.A., Timus, D.M. " On the evaluation of energy behavior of radiation fields generated by exoergic reactions in axi-symmetric emitters." Applied Radiation and Isotopes, 68, 669-671 (2010).

 

A3. F. Öner, H. A. Yalim, A. Akkurt and M. Orbay.  "The Measurements of Radon Concentrations in Drinking Water and the Yeşilırmak River Water in The Area of Amasya in Turkey". Radiation Protection Dosimetry. . Vol.133., No.4., pp.223-226 (2009). 

 

A4.Öner, F. "On the evaluation of rectangular plane extended sources and their associated radiation fields", Applied Radiation and Isotopes, 65, 1121-1124 (2007).

 

A5. Timus, D.M., Prata, M.J., Kalla, S.L., Abbas, M.I., Öner, F. and Galiano, E."Some further analytical results on the solid angle subtended at a point by a circular disk using elliptic integrals", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 580, 149-152(2007).

 

A6. Guseinov, I.I., Öner, F., Mamedov, B.A. "Evaluation of simplified gamma-ray shielding formulas using binomial expansion theorems",Progress in Nuclear Energy, 48(7), 680-685 (2006).

 

A7. Guseinov, I.I., Öner, F., Mamedov, B.A.,"Evaluation of the Hubbel radiation rectangular source integral using binomial coefficients",  Radiation Physics and Chemistry. 69(2) 109-112 (2004).

 

A8. Öner, F, Okumuşoğlu, NT., "Calculation of radiation doses occur in human body for inadvertent ingestion of soil and other soil exposure pathways". Canadian Journal of Physics. 81, 1303-1307 (2003).

 

A9. Öner, F, Mamedov, B.A., "Evaluation of Coulomb energy difference for light mirror nuclei using Slater-type orbitals",Communications in Theoretical Physics Vol.37, No.3, 327-330 (2002).

 

A10. Guseinov, I.I., Mamedov, B.A., Öner, F., Huseyin, S.,"Computation of  molecular integrals over Slater-type orbitals. VIII. Calculation of  overlap integrals with different screening parameters using series expansion   formulas for Slater-type orbitals", Journal of Molecular Structure (THEOCHEM), 445, 265-269(2001).

 

 A11. Guseinov, I.I., Rzaeva, A.M., Mamedov, B.A., Orbay, M., Ozdogan, T., Öner, F. "Computation of Moleculer Integrals Over Slater-Type Orbitals. II.Calculation of Electric Multipole Integrals Using Translation Formulas", Journal of Molecular Structure (THEOCHEM), 465, 7-9 (1999).

 

A12. Öner, F. "Nuclear Physics Education in Turkey",International Journal of Nuclear Knowledge Management. Vol.3, No.1, 28-38 (2008).

 

A13. Öner, F. and Okumusoglu, N.T., "Calculation of radiation doses to human organs from consumption of marine fish". International Journal of Low Radiation. Vol. 5. No.2, 168-172 (2008).

 

A.14. Metin Orbay, Orhan Karamustafaoğlu, Feda Öner, "What does Hirsch index evolution explain us? A case study: Turkish Journal of Chemistry", Biblios. No.27, 1-5 (2007).

 

A15. Öner, F. and Okumusoglu, N.T., "The Estimation of Radiation Doses in Human Organs due to Natural and Artificial Radioactivity in Surface Waters of the Ebro River Basin (Northeast Spain)" International Journal of Low Radiation. Vol. 3. No.4, 337-342 (2006).

 

A16. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "Radiation dose calculation in the human body for building materials and soil exposure pathways" Radioprotection Vol.36, No:3, 329-332 (2001).

 

A17. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "Radiation Dose Calculation in Turkey"   Bulletin of Pure and Applied Sciences   Vol.19D (No. 2), 185-187 (2000).

 

A18. Öner, F. Okumuşoğlu,N.T., "Radiation Dose Calculation in the Human Body for Various Environmental   Exposure Pathways."  Bulletin of Pure and Applied Sciences. Vol.18D (No. 2), 155-161(1999).

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Öner, F.,  Mamedov, B.A., Timus, D.M., "On the evaluation of energy behavior of radiation fields generated by exoergic reactions in axi-symmetric emitters." 7th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague (Czech Republic), 32, 22-27 June 2008.

 

B2. Timus, D.M., Prata, M.J., Kalla, S.L., Abbas, M.I., Öner, F. and Galiano, E. "Some Further Analytical Results on the Solid Angle Subtended at a Point by a Circular Disk Using Elliptic Integrals", 10thInternational Symposium on Radiation Physics. 17-22 September, 21, Coimbra, Portugal, 2006.

 

B3. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T.,"Calculation of Annual Radiation Doses to Human Organs due to Consumption of Marine Fish",The first Asian Oceanic Congress for Radiation Protection (AOCRP-1), PS 2-1, Seoul, KORE, 20-24 October 2002.

 

B4. İbrahim Yigitoğlu F. Oner, A. Ozkan, H. A.Yalım, A. Akkurt.Investigation of Radon Concentratıons in Thermal Spa Waters in Amasya, Turkey. Turkish Physical Society 27th International Physics Congress. 14-17/09/2010, İstanbul-TURKEY.

 

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yaman, S., Öner, F., "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14, No:1, 339-346 (Mart 2006).

 

D2.  Öner, F.,Kitap İnceleme (Fizik IV/Modern Fizik), İlköğretim-Online, 41(1),81-83 (Ocak 2005).

 

D3. Gümüş, S., Öner, F., Özdoğan, T.,  Kara, M., Orbay, M., Yaman, S., "Isı ve Sıcaklık Üzerine Kavram Yanılgıları",Milli Eğitim Dergisi, Sayı :157, 40-48 (Kış/2003).

 

D4. Orbay, M., Özdoğan, T., Öner, F., Kara, M., Gümüş, S., "Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamaları I-II Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve     Çözüm Önerileri", Milli Eğitim Dergisi,  Sayı :157, 16-22 (Kış/2003).

 

D5. Yaman, S, Öner, F., "Lise Fizik Laboratuvarlarında Kullanılan Araç-Gereçlerin Yeterlilik Düzeyleri ve Laboratuvar Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:11, No:3, 379-386 (Ekim 2003).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1. Öner, F., Okumuşoğlu,N.T., "Van Gölü ve Çevresinde Gama Radyoaktivitesi Ölçümleri", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 1. Ulusal Nükleer Tarım Kongresi, Van (13-15  Eylül  1990).

 

E2. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "GENII Radyasyon Doz Hesabı Bilgisayar Programıyla İnsan Organları İçin Radyasyon Doz Hesapları" 16.TFD Kongresi, Ayvalık/ Balıkesir (26-29 Ağustos 1996).

 

E3. Guseinov, I.I., Mamedov, B.A., Orbay, M., Öner, F., Gümüş, S.,"Slater Atom Orbitali Bazında Örtme İntegrali için Tekrarlama Bağıntıları",II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 9-11 Eylül 1998, G.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,Ankara (27-31 Ekim 1998).

 

E4. Guseinov, I.I.,  Mamedov, B.A., Gümüş, S., Özdoğan, T.,Öner, F.. Bazı İki Atomlu Moleküllerin Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi ile Hesaplanması.Türk Fiziği Derneği 17. Fizik Kongresi,AMF39,  Alanya (27-31 Ekim 1998).

 

E5. Kara, M., Gümüş, M.,  Öner, F.,"Isı ve Sıcaklık Üzerine Mevcut Kavram Yanılgıları ve Bilgisayar  Destekli  Öğretimin Bu Yanılgılar Üzerine Etkisi",Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Üniversitesi  Eğitim Fakültesi, İstanbul. (7-8 Eylül 2001).  

 

E6. Guseinov, I.I., Öner, F.,Ekenoğlu, A.S., Mamedov,B.A.Hubbel Radyasyon Dikdörtgen Biçimli Kaynak İntegrallerinin  Binomial Katsayılar Kullanarak Hesaplanması. IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi. Ege Üniversitesi-İzmir, P.17.(14-16 Eylül 2005).

 

E7. Orbay, M., Öner, F. ve Ayar, A.A. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Mevcut Durumu ve Geleceği. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya. (13-15 Haziran 2007).

 

E8. A. Akkurt, H. A. Yalım, İ. Yiğitoğlu, F. Öner, A. Okurt ve A. Özkan. Tokat Bölgesindeki İçme Sularında ve Yeşilırmak Nehir Sularında Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. NYPF - P15. ADIM Fizik Günleri. 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar.

 

F. Diğer yayınlar:

 

F1. H. Ş. Ayvacı, S. Değirmenci, S.Gümüş, Ş. İngeç, F. Öner, P. Ünlü, M. Yılmazlar. Editörler: M.F. Taşar, M. Orbay. Genel Fizik I(Newtoncu Kuvvet ve Hareket Teorisi). PegemAkedemi Yayıncılık. ISBN:978-605-5885-15-1. 2008, Ankara.

 

F2. H. Ş. Ayvacı, S. Değirmenci, S.Gümüş, C.C. Ersanlı, Ö. Kabadayı, Ş.K. İngeç, B. Karabulut, İ. Karaca, F. Öner, T. Özdoğan, Ş. İngeç, Y.. Ünsal, P. Ünlü, M. Yılmazlar. Editörler: M.F. Taşar, M. Orbay. Genel Fizik II. PegemAkedemi Yayıncılık. ISBN:978-605-5885-60-1. 2008, Ankara.

 

F3. Orbay, M., Öner, F., Ayvacı, H.K., Çekbaş,Y., Değirmenci, S., Erdemir, M., Kara, M., Toprak, Ş. Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Editörler: Metin Orbay, Feda Öner, PegemA Yayıncılık. ISBN: 9944-919-08-X. 1.Baskı: Haziran 2006; 2.Baskı: 2007; 3. Baskı 2009; Ankara.

 

F4. Orbay, M., Öner, F., Ayvacı, H.K., Çekbaş,Y., Değirmenci, S., Erdemir, M., Kara, M., Toprak, Ş.  Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Problem Çözümleri. Editörler: Metin Orbay, Feda Öner, PegemA Yayıncılık, Ankara. ISBN: 9944-919-43-8, Kasım 2006.

 

F5. Hasan Çebi Bal, Feda Öner, yayın kurulu. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı XP.  Murathan Yayınevi, Trabzon. ISBN:978-605-5937-40-9, 2009.

 

F6. Öner, F., Orbay, M. Bilgisayar I-II. PegemA Yayıncılık,Ankara.ISBN:9944-919-33-0, 2006.

 

F7. Okumuşoğlu, N.T., Öner, F., Bolat, M. Nükleer Fizik Laboratuvar Kılavuzu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Bölümü, Nükleer Fizik Anabilim Dalı, 1992, Samsun.

F8. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik.