Director

DIRECTOR

Feda_Oner_Director

Doç.Dr. Feda ÖNER
Director

Name Surname : Feda Öner
Faculty : College of Education
Type of Staff : Academic
Section : Computer Education and Instructional Technology
Title : Doç. Dr.
E-Posta : oner3@yahoo.com
Internal : 3360
Room No :

CURRICULUM VITAE

Name Surname: Doç.Dr. Feda ÖNER

Doğum Tarihi: 04 Mart 1965

Öğrenim Durumu:

Degree

Department / Program

University

Year

Lisans

Physics

Ondokuz Mayıs University

1988

Y. Lisans

Physics/Nükleer Physics

Ondokuz Mayıs University

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Physics/Nükleer Physics

Ondokuz Mayıs University

1996

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Fen Edebiyat Faculty, Yüzüncü Yıl University

1989-1990

Arş.Gör.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs University

1991-1996

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Eğitim Faculty, Ondokuz Mayıs University

1997-2006

Yrd. Doç. Dr.

Eğitim Faculty, Amasya University

2006-2010

Doç. Dr.

Eğitim Faculty, Amasya University

2010-

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Amasya University

18.05.2010-

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Van Gölü Ve Çevresinde Radyoaktif Tarama ve Radyasyonun Canlılar Üzerine Etkisi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu projesi. Görevi: Ortak proje yürütücüsü, Araştırmacı, 1991.

2- Çok Atomlu Moleküllerin Physicssel ve Kimyasal Özelliklerinin Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi İle Hesaplanması, Ondokuz Mayıs Universitysi Projesi (AE-011). Görevi: Araştırmacı, 1997.

3- Moleküllerin Elektrik ve Manyetik Multipol Momentlerinin Hesaplanması. Ondokuz Mayıs Universitysi Projesi (AE-014). Görevi: Araştırmacı, 1998.

4- Hartree-Fock-Roothan (HFR) Denkleminin Çözümünde Ortaya Çıkan Çok Merkezli Moleküler İntegrallerin Slater Atom Orbitali Bazında Hesaplamaları.TÜBİTAK-BAYGNATO-PC Araştırma Bursu Projesi (Ref.No:171/383). Görevi: Araştırmacı, 2001.

5- Slater Atom Orbitali Bazında HFR Yaklaşıklığını Kullanarak Elektrik Multipol Momentlerin ve Spektroskobik Parametrelerin Hesaplanması. TÜBİTAK-BAYGNATO-PC Araştırma Bursu Projesi (83711865). Görevi: Araştırmacı, 2002.

6- MEB Amasya İli Belediye Sınırları İçerisindeki İlköğretim Okullarının 4-8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Fen Bilgisi Derslerine Bakış Açısının İncelenmesi (AE.030).Ondokuz Mayıs UniversitysiProjesi. Görevi: Proje Yürütücüsü, 2004.

7- Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bilim Danışmanlığı Kursu TUBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, 2007.

8- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Kursu. TUBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Planlayıcısı ve Kurs Öğretim Elemanı, 2008.

9- Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve Eğitimi Kursu.TUBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, 2009.

10- Üstün Yeteneklilerin Öğretmenleri İçin Bilimsel Araştırma Yapabilme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma Kursu. TÜBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, 2009.

11- Tokat İlinde Yeşilırmak ve İçme Sularındaki Radon Gazı Ölçümleri. Gaziosmanpaşa Universitysi Projesi (No.2009-28), Görevi: Araştırmacı, 2009.

12- Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç-Gereçlerle Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, Şubat 2010.

13- Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Basit Araç Gereçlerle Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam Etkinlikleri. TÜBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, Haziran 2010.

14- Amasya İli ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi. TÜBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı, 29 Haziran-9 Temmuz 2010.

15- Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyini Geliştirme Çalışması. TÜBİTAK-Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Proje Yürütücüsü. 31/01/2011- 06/02/2011.

16- Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen ve Doğa Etkinlikleri. TÜBİTAK- Amasya Universitysi ile Amasya MEB Projesi. Görevi: Kurs Öğretim Elemanı. 07/02/2011-12/02/2011.

17- Van Gölü'nde ve Van Gölüne Akan Sularda Radon Gazı Ölçümü Yüzüncü Yıl Universitysi, Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı. Proje No: 2010-Fed-B030. Görevi: Araştırmacı, Aralık 2010-2011.

18- Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik "Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ve Özellikleri" Görevi: Kurs Öğretim Elemanı. 23-28 Ocak 2012.

19- Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik "Uygulamalı Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri" Görevi: Kurs Öğretim Elemanı. 30 Ocak 2012-4 Şubat 2012

İdari Görevler :

1- Amasya Universitysi, Eğitim Faculty, İlköğretim Bölümü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı: 1998-2000.

2- Amasya Universitysi, Eğitim Faculty, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı: 1998-2004.

3- İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: 2010-.

4- Amasya Universitysi, Fen Edebiyat Faculty Yönetim Kurulu Üyeliği: 20/09/2010-.

5- Amasya Universitysi, Eğitim Faculty, Fakülte Kurulu Üyeliği: 19/10/2010-

6- Amasya Universitysi, Eğitim Faculty, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: 30/11/2010-

7- Amasya Universitysi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü:18.05.2011-03.08.2012

8- Amasya Universitysi Rektör Danışmanlığı: 18.05.2011-

9- Amasya Universitysi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği: Mayıs 2012 -

10- Amasya Universitysi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 03.08.2012-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1- Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)' e üyelik, (www.arbis.tubitak.gov.tr).

2- MEB Amasya Bilim ve Sanat Merkezi. Merkez danışma kurulu üyeliği.

3- Amasya Macit Zeren Fen Lisesi. Bilim Kurulu Üyeliği

Hakemlik Yaptığı Dergiler

i) Uluslararası Dergiler

1- Foundations of Science (AHCI ve SCI)

2- Radiation Physics and Chemistry (SCI)

3- Educational Research

4- International Journal of Library and Information Science(IJLIS). Editorial Board 2010-

5- African Journal of Food Science and Technology (AJFST).

6- 7Th International Meeting on the Effects of Low Doses of Radiation in Biological Systems: New Perspectives on Human Exposure (November 27-29, 2008) Lisbon-PORTUGAL, Bilim Kurulu Üyeliği.

7- International Journal of Water Resources and Environmental Engineering.

8- Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology.

9- Journal of Clinical Medicine and Research.

ii) Ulusal Dergiler

1- Hakem Kurulu Üyeliği: Journal of Turkish Science Education (TUSED), ISSN:1304-6020, 2009-.

2- Bilim Kurulu Üyeliği: I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, (13-15 Haziran 2007).

Ödüller :

  1. TÜBTİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü.
  2. Ondokuz Mayıs Universitysi Uluslararası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü.

Tez Danışmanlıkları:

Yasin Gaylan. "Yeme Yoluyla Alınan Radyasyon Doz Miktarının Genıı Programı İle

Hesaplanması"

1- İbrahim Tekin. "Mental Aritmetik Eğitiminin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Tutum ve Başarısına Etkisi"Devam Ediyor

2- Öznur Gündoğan. "Nükleer Okuryazarlık" Devam Ediyor

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Betül Mavi, İskender Akkurt, F. Öner, Kadir Günoğlu. "Measurements of natural radionuclides in some soil samples from Amasya(Turkey)". AIP Conference Proceedings. 1476, 296-299 (2012).(SCI)

A2. Öner F. "Energy status and peaceful usage of nuclear energy in Turkey".Energy

Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy Vol.6, No.3, 314-319 (2011). (SCI)

A3. I. Yiğitoğlu, F. Öner, H. A.Yalim, A. Akkurt, A. Okur and A.Özkan. Radon Concentrations in Water in The Region of Tokat City in Turkey. Radiation Protection Dosimetry. Vol.142., No.2-4., pp.358-362 (2010). (SCI)

A4. Öner F,Mamedov, B.A., Timus, D.M. " On the evaluation of energy behavior of radiation fields generated by exoergic reactions in axi-symmetric emitters." Applied Radiation and Isotopes, 68, 669-671 (2010). (SCI)

A5. F. Öner, H. A. Yalim, A. Akkurt and M. Orbay. "The Measurements of Radon Concentrations in Drinking Water and the Yeşilırmak River Water in The Area of Amasya in Turkey". Radiation Protection Dosimetry. . Vol.133., No.4., pp.223-226 (2009). (SCI)

A6. Öner, F. "On the evaluation of rectangular plane extended sources and their associated radiation fields", Applied Radiation and Isotopes, 65, 1121-1124 (2007). (SCI)

A7. Timus, D.M., Prata, M.J., Kalla, S.L., Abbas, M.I., Öner, F. and Galiano, E."Some further analytical results on the solid angle subtended at a point by a circular disk using elliptic integrals", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 580, 149-152(2007). (SCI)

A8. Guseinov, I.I., Öner, F., Mamedov, B.A. "Evaluation of simplified gamma-ray shielding formulas using binomial expansion theorems", Progress in Nuclear Energy, 48(7), 680-685 (2006). (SCI)

A9. Guseinov, I.I., Öner, F., Mamedov, B.A.,"Evaluation of the Hubbel radiation rectangular source integral using binomial coefficients", Radiation Physics and Chemistry. 69 (2) 109-112 (2004). (SCI)

A10. Öner, F, Okumuşoğlu, NT., "Calculation of radiation doses occur in human body for inadvertent ingestion of soil and other soil exposure pathways". Canadian Journal of Physics. 81, 1303-1307 (2003). (SCI)

A11. Öner, F, Mamedov, B.A., "Evaluation of Coulomb energy difference for light mirror nuclei using Slater-type orbitals",Communications in Theoretical Physics Vol.37, No.3, 327-330 (2002). (SCI)

A12. Guseinov, I.I., Mamedov, B.A., Öner, F., Huseyin, S.,"Computation of molecular integrals over Slater-type orbitals. VIII. Calculation of overlap integrals with different screening parameters using series expansion formulas for Slater-type orbitals", Journal of Molecular Structure (THEOCHEM), 445, 265-269(2001). (SCI)

A13. Guseinov, I.I., Rzaeva, A.M., Mamedov, B.A., Orbay, M., Ozdogan, T., Öner, F. "Computation of Moleculer Integrals Over Slater-Type Orbitals. II.Calculation of Electric Multipole Integrals Using Translation Formulas", Journal of Molecular Structure (THEOCHEM), 465, 7-9 (1999). (SCI)

A14. Öner, F. "Nuclear Physics Education in Turkey",International Journal of Nuclear Knowledge Management. Vol.3, No.1, 28-38 (2008).

A15. Öner, F. and Okumusoglu, N.T., "Calculation of radiation doses to human organs from consumption of marine fish". International Journal of Low Radiation. Vol. 5. No.2, 168-172 (2008).

A.16. Metin Orbay, Orhan Karamustafaoğlu, Feda Öner, "What does Hirsch index evolution explain us? A case study: Turkish Journal of Chemistry", Biblios. No.27, 1-5 (2007).

A17. Öner, F. and Okumusoglu, N.T., "The Estimation of Radiation Doses in Human Organs due to Natural and Artificial Radioactivity in Surface Waters of the Ebro River Basin (Northeast Spain)" International Journal of Low Radiation. Vol. 3. No.4, 337-342 (2006).

A18. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "Radiation dose calculation in the human body for building materials and soil exposure pathways" Radioprotection Vol.36, No:3, 329-332 (2001).

A19. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "Radiation Dose Calculation in Turkey" Bulletin of Pure and Applied Sciences Vol.19D (No. 2), 185-187 (2000).

A20. Öner, F. Okumuşoğlu,N.T., "Radiation Dose Calculation in the Human Body for Various Environmental Exposure Pathways." Bulletin of Pure and Applied Sciences. Vol.18D (No. 2), 155-161(1999).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Öner, F., Mamedov, B.A., Timus, D.M., "On the evaluation of energy behavior of radiation fields generated by exoergic reactions in axi-symmetric emitters." 7th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague (Czech Republic), 32, 22-27 June 2008.

B2. Timus, D.M., Prata, M.J., Kalla, S.L., Abbas, M.I., Öner, F. and Galiano, E. "Some Further Analytical Results on the Solid Angle Subtended at a Point by a Circular Disk Using Elliptic Integrals", 10thInternational Symposium on Radiation Physics. 17-22 September, 21, Coimbra, Portugal, 2006.

B3. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T.,"Calculation of Annual Radiation Doses to Human Organs due to Consumption of Marine Fish",The first Asian Oceanic Congress for Radiation Protection (AOCRP-1), PS 2-1, Seoul, KORE, 20-24 October 2002.

B4. İbrahim Yigitoğlu F. Oner, A. Ozkan, H. A.Yalım, A. Akkurt. Investigation of Radon Concentratıons in Thermal Spa Waters in Amasya, Turkey. Turkish Physical Society 27th International Physics Congress. 14-17/09/2010, İstanbul-TURKEY.

C. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yaman, S., Öner, F., "İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gazi Universitysi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14, No:1, 339-346 (Mart 2006).

D2. Öner, F.,Kitap İnceleme (Physics IV/Modern Physics), İlköğretim-Online, 41(1) ,81-83 (Ocak 2005).

D3. Gümüş, S., Öner, F., Özdoğan, T., Kara, M., Orbay, M., Yaman, S., "Isı ve Sıcaklık Üzerine Kavram Yanılgıları",Milli Eğitim Dergisi, Sayı :157, 40-48 (Kış/2003).

D4. Orbay, M., Özdoğan, T., Öner, F., Kara, M., Gümüş, S., "Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulamaları I-II Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri", Milli Eğitim Dergisi, Sayı :157, 16-22 (Kış/2003).

D5. Yaman, S, Öner, F., "Lise Physics Laboratuvarlarında Kullanılan Araç-Gereçlerin Yeterlilik Düzeyleri ve Laboratuvar Çalışmalarının Değerlendirilmesi", Gazi Universitysi Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:11, No:3, 379-386 (Ekim 2003).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Öner, F., Okumuşoğlu,N.T., "Van Gölü ve Çevresinde Gama Radyoaktivitesi Ölçümleri", Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 1. Ulusal Nükleer Tarım Kongresi, Van (13-15 Eylül 1990).

E2. Öner, F., Okumuşoğlu, N.T., "GENII Radyasyon Doz Hesabı Bilgisayar Programıyla İnsan Organları İçin Radyasyon Doz Hesapları" 16.TFD Kongresi, Ayvalık/ Balıkesir (26-29 Ağustos 1996).

E3. Guseinov, I.I., Mamedov, B.A., Orbay, M., Öner, F., Gümüş, S.,"Slater Atom Orbitali Bazında Örtme İntegrali için Tekrarlama Bağıntıları",II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 9-11 Eylül 1998, G.Ü.Fen Edebiyat Faculty Physics Bölümü,Ankara (27-31 Ekim 1998).

E4. Guseinov, I.I., Mamedov, B.A., Gümüş, S., Özdoğan, T.,Öner, F.. Bazı İki Atomlu Moleküllerin Hartree-Fock-Roothaan Yöntemi ile Hesaplanması.Türk Fiziği Derneği 17. Physics Kongresi,AMF39, Alanya (27-31 Ekim 1998).

E5. Kara, M., Gümüş, M., Öner, F.,"Isı ve Sıcaklık Üzerine Mevcut Kavram Yanılgıları ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Bu Yanılgılar Üzerine Etkisi",Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Universitysi Eğitim Faculty, İstanbul. (7-8 Eylül 2001).

E6. Guseinov, I.I., Öner, F.,Ekenoğlu, A.S., Mamedov,B.A.Hubbel Radyasyon Dikdörtgen Biçimli Kaynak İntegrallerinin Binomial Katsayılar Kullanarak Hesaplanması. IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi. Ege Universitysi-İzmir, P.17.(14-16 Eylül 2005).

E7. Orbay, M., Öner, F. ve Ayar, A.A. Amasya Universitysi Eğitim Facultynin Mevcut Durumu ve Geleceği. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu, Amasya. (13-15 Haziran 2007).

E8. A. Akkurt, H. A. Yalım, İ. Yiğitoğlu, F. Öner, A. Okurt ve A. Özkan. Tokat Bölgesindeki İçme Sularında ve Yeşilırmak Nehir Sularında Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. NYPF - P15. ADIM Physics Günleri. 21-22 Mayıs 2010, Afyonkarahisar.

E9. Ahmet Bacanak, Muhammed Ali Ülküdür, Feda Öner. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi ve Etkisi ile İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran 2012, Niğde.

F. Diğer yayınlar:

F1. H. Ş. Ayvacı, S. Değirmenci, S.Gümüş, Ş. İngeç, F. Öner, P. Ünlü, M. Yılmazlar. Editörler: M.F. Taşar, M. Orbay. Genel Physics I(Newtoncu Kuvvet ve Hareket Teorisi). PegemAkedemi Yayıncılık. ISBN:978-605-5885-15-1. 2008, Ankara.

F2. H. Ş. Ayvacı, S. Değirmenci, S.Gümüş, C.C. Ersanlı, Ö. Kabadayı, Ş.K. İngeç, B. Karabulut, İ. Karaca, F. Öner, T. Özdoğan, Ş. İngeç, Y.. Ünsal, P. Ünlü, M. Yılmazlar. Editörler: M.F. Taşar, M. Orbay. Genel Physics II. PegemAkedemi Yayıncılık. ISBN:978-605-5885-60-1. 2008, Ankara.

F3. Orbay, M., Öner, F., Ayvacı, H.K., Çekbaş,Y., Değirmenci, S., Erdemir, M., Kara, M., Toprak, Ş. Genel Physics ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. Editörler: Metin Orbay, Feda Öner, PegemA Yayıncılık. ISBN: 9944-919-08-X. 1.Baskı: Haziran 2006; 2.Baskı: 2007; 3. Baskı 2009; Ankara.

F4. Orbay, M., Öner, F., Ayvacı, H.K., Çekbaş,Y., Değirmenci, S., Erdemir, M., Kara, M., Toprak, Ş. Genel Physics ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Problem Çözümleri. Editörler: Metin Orbay, Feda Öner, PegemA Yayıncılık, Ankara. ISBN: 9944-919-43-8, Kasım 2006.

F5. Hasan Çebi Bal, Feda Öner, yayın kurulu. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı XP. Murathan Yayınevi, Trabzon. ISBN:978-605-5937-40-9, 2009.

F6. Öner, F., Orbay, M. Bilgisayar I-II. PegemA Yayıncılık,Ankara.ISBN:9944-919-33-0, 2006.

F7. Okumuşoğlu, N.T., Öner, F., Bolat, M. Nükleer Physics Laboratuvar Kılavuzu. Ondokuz Mayıs Universitysi. Fen Edebiyat Faculty. Physics Bölümü, Nükleer Physics Anabilim Dalı, 1992, Samsun.

F8. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme (LLP) Erasmus Programı değişim Faaliyetleri Ders Verme Hareketliliği Bünyesinde 7-11 Mayıs 2012 tarihlerinde Polonya Lublin Teknoloji Universitysi Bilgisayar Bilimleri Bölümünde çalışmalarda bulundu.