Board of Directors

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Hasan TANAK

Yüksekokul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin ÖKTEN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Suat ŞAHİN

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Murat ŞAHİN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Canan ORAL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Engin Ufuk ERGÜL

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Ömer KURUÇAY

Yüksekokul Sekreteri V.